Đi làm được 3 tháng tậu được chiếc Mercedez GLC 300

“Tôi năm nay 18 tuổi, mới đi làm được 3 tháng nhưng đã tự tay tậu được chiếc Mercedez GLC 300.” 

Nhưng đây là chiếc Honda và em làm gì thì anh không rõ. Ở Việt Nam thì nghề gì kiếm được 1 tỷ/tháng ta? 

Bóc Phốt Tài Chính | 04.5.2021

Leave a Comment