Dạy tiếng Hàn và Đức làm gì khi tiếng Anh chưa xong

Dạy tiếng Hàn và Đức làm gì khi tiếng Anh chưa xong | Mục tiêu thì rất hay, tôi ủng hộ. Nhưng xét về mức độ khả thi thì gần không. Để coi lại thực trạng hiện nay ra sao. 

  1. Cả nước có tầm 22 triệu học sinh cấp 1-3. 
  2. Có 1 triệu giáo viên. 
  3. Có 15,000 tiểu học, 10,000 trung học cơ sở và 2,700 trường trung học phổ thông. Tổng cộng là 27,700 trường học. 
  4. Nếu mỗi trường đều dạy tiếng Anh, Đức và Hàn thì sẽ cần 4 người cho mỗi môn. Tổng cộng là 332,000 giáo viên ngoại ngữ đạt chuẩn. 
  5. Đó là số lượng thôi chứ chưa nói đến chất lượng. 

Nhớ kỳ thi tốt nghiệp năm 2021 thì điểm tiếng Anh trung bình thấp nhất trong các môn. Vậy nếu muốn triển khai thì phải tái đào đạo hơn 300,000 giáo viên ngoại ngữ, đó là tối thiểu thôi chứ chưa tính số lượng bên ngoài giảng dạy ở trung tâm. 

Vậy cho hỏi trường đào tạo nào có thể huấn luyện lực lượng vậy trong thời gian ngắn. Gần như bất khả thi và như hoang tưởng. Tại sao không tập trung làm tốt tiếng Anh thôi và để các môn khác là tự chọn mà lại muốn làm tất cả. 

Hệ thống giáo dục hiện tại muốn các em trở thành siêu nhân trong tất cả các môn. Nhưng tốt nhất là dạy vừa đủ. Ai có năng khiếu thì học thêm. Khi mục đích là muốn làm giỏi tất cả thì kết quả là tệ như nhau. 

Bóc Phốt Tài Chính | 04.3.2021

Leave a Comment