Đầu tư $5 mỗi ngày và sức mạnh của lãi kép

Đầu tư $5 mỗi ngày và sức mạnh của lãi kép.

Một ly Starbucks $5 thì không là bao nhiêu. Nhưng đó là vì bạn chỉ thấy hiện tại. Khi được tích lũy theo năm tháng cộng với lãi suất kép thì khác.

Thay vì mỗi ngày bạn bỏ $5 để uống Starbucks thì dùng số tiền đó đầu tư. Đây là kết quả của 20 năm.

Mỗi ngày $5, mỗi tháng là $150.

Tổng cộng sau 20 năm bạn đầu tư $36,000.

Với lãi kép và hiệu suất đầu tư 15% thì số tiền đó sẽ trở thành $224,000. Gấp 6 lần số vốn bỏ ra.

Đó là số tiền không hề tệ. Đó là sức mạnh của lãi kép.

Quan trọng là bạn có chịu đánh đổi hay không.

Giờ nó còn là tư duy của người nghèo nữa không hay là tầm nhìn dài hạn? Những khoản tiền nhỏ khi cộng lại với lãi kép sẽ thành lớn.

Bóc Phốt Tài Chính | 25.11.2021