Đàn ông giàu trong mắt cô gái

Đàn ông giàu trong mắt cô gái | “Giàu” ở đây không phải là trở thành triệu phú đô la hay đại gia mà nên hiểu là “Thành công và có khả năng để bảo vệ người nữ.” Thuật ngữ này bị hiểu sai hơi nhiều. 

Khi một cô gái nói muốn lấy chồng giàu thì tiêu chuẩn cô ta hướng đến là như sau. 

  1. Có học thức và công việc ổn định. 
  2. Có ý chí làm giàu và siêng năng. 
  3. Có tầm nhìn phát triển bản thân và sự nghiệp. 
  4. Có nhà cửa. Không thì thuê nhưng phải là chỗ đàng hoàng. 
  5. Có đủ tiền để khi cô ta mang thai thì có thể yên tâm ở nhà nuôi con và thành chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất. 

Các bạn là con trai thì đừng coi đó là gánh nặng mà là động lực. Nếu không thì làm con gái liệu có tốt hơn khi mỗi tháng phải đau bụng vài ngày và mang thai 9 tháng đẻ đau. 

Làm đàn ông thì đừng phàn nàn mà hãy gánh hết. Người nữ phụ thì được, không thì thôi. 

Còn mình thì không giàu nhưng vừa đủ vậy mà chưa em nào phát hiện ra. 

Bóc Phốt Tài Chính | 16.2.2021

3 thoughts on “Đàn ông giàu trong mắt cô gái”

  1. Although osteoporosis and bone fractures may be far off in the future for adolescent women, the issue of BMD loss and recovery is particularly important for them, as at least 90 percent of peak bone mass is developed by age 18 buy priligy generic There is usually a very simple cause such as bruising from an injury, a sports strain, an infection such as shingles or a breast abscess, a viral infection of the muscles between the ribs Bornholm disease, inflammation of the joint between the front of a rib and the breastbone Tietze s syndrome, a lung problem such as pleurisy or even gallstones

  2. finasteride sample PA Sieving K Murayama F Naarendorp 1994 ArticleTitle Push pull model of the primate photopic electroretinogram a role for hyperpolarizing neurons in shaping the b wave Vis Neurosci 11 519 32 Occurrence Handle 8038126

Leave a Comment