Công khai dữ liệu bất động sản

Công khai dữ liệu bất động sản | Các quốc gia tiên tiến khác giảm thiểu tình trạng thao túng thông tin bất động sản bằng cách như sau. Họ thu thập dữ liệu vào hệ thống tập trung của chính phủ rồi công bố định kỳ theo tiểu bang, vùng hoặc địa phương.

Sau đó, các công ty tư nhân sẽ lấy dữ liệu và phân tích rồi xuất bản công khai. Thậm chí bây giờ tôi có thể Google số lượng bất động sản được bán và giá trung bình bao nhiêu ở bất cứ nơi nào.

  1. “city of new york housing sales statistics.”
  2. “sydney housing sales statistics.”
  3. “london housing sales statistics.”

Nhờ vậy mà ít ai bị lừa và cũng không có “cò” bất động sản nào có thể tồn tại dựa trên lời truyền miệng. Bất cứ người nào cũng có thể tìm thông tin công khai và tự xác định.

Ở Việt Nam thì nhớ không lầm thì Bộ Tài Nguyên Môi Trường nắm dữ liệu vì ai mua bán cũng chuyển sổ đỏ hoặc hồng. Chỉ cần đưa dữ liệu công khai lên, người dân sẽ tự xem và dập tắt hết mọi tin đồn.

“Sốt đất ở Bình Phước” hay “Nhà đất ở Đà Nẵng đang nóng.” Chỉ cần Google thì sẽ ra dân số, thông tin dự án, số lượng giao dịch, giá bán và những chi tiết liên quan.

Đâu cần phải mập mờ rồi tạo cơ hội cho lợi ích nhóm thao túng thị trường bằng thông tin phi trung thực.

Bóc Phốt Tài Chính | 25.3.2021

Leave a Comment