Cổ phiếu, Quỹ mở, ETF và ETF Index

Cổ phiếu, Quỹ mở, ETF và ETF Index | Tôi rất không hài lòng với các nội dung tài chính hiện tại vì nó giống như đọc một ngôn ngữ mới, vô cùng rối và phức tạp một cách không cần thiết.

Nếu bạn chưa hoặc mới tham gia thị trường chứng khoán thì đây là 4 mô hình chính. Đó là cổ phiếu, quỹ mở, quỹ ETF và quỹ ETF Index. 

Cổ phiếu [Stock] là gì.

 1. Nó là cổ phần của một công ty.
 2. Khi mua, bạn trở thành cổ đông của doanh nghiệp.
 3. Được niêm yết trên sàn chứng khoán.
 4. Bạn có thể mua và bán nó.
 5. Nó tăng và giảm theo phản ánh của tất cả cộng lại.

E1VFVN30

Quỹ Mở [Mutual Fund] là gì. 

 1. Một cái quỹ đầu tư dùng tiền mua cổ phiếu. 
 2. Ví dụ có 100d, 10 cổ phiếu giá 10d. 
 3. Giá trị lên xuống theo biến động của từng cổ phiếu. Tổng kết lại là giá trị quỹ. 
 4. Đa số quỹ các ngân hàng và công ty bảo hiểm quảng cáo là này. 
 5. Phí cao. Trung bình 1-2%. 
 6. 90% thua hiệu suất index. 

Quỹ ETF là gì. 

 1. Nó là Quỹ Mở nhưng niêm yết trên một sàn chứng khoán. 
 2. Quỹ có 100d, mua 10 công ty 10d. Khi niêm hết thì chia thành 100 cổ phiếu, mỗi cái giá 1d. 
 3. Giá trị lên xuống theo biến đổi thị trường. 
 4. Khi bạn mua vào thì quỹ dùng tiền mua tiếp, bán ra thì ngược lại. 
 5. Lợi thế là giá cả công khai vì giao dịch trên sàn. 

Quỹ ETF index là gì. 

 1. Nó là quỹ ETF nhưng ăn theo một index như SP500 hay VN30. 
 2. Người quản lý không chọn cổ phiếu mà chỉ mua những gì trong index, sao chép ăn theo. 
 3. Vì vậy nên chi phí quản lý thấp. Trung bình dưới 0.5%. Quỹ Vanguard ở Mỹ chỉ 0.1%. 
 4. Giá cả công khai vì niêm yết. Đơn giản và hiệu quả. 

Tại sao phải cố dự đoán sự ngẫu nhiên mà không ôm tất cả. Hiện tại ở Mỹ tôi chỉ mua ETF SP500 và QQQ. Còn ở Việt Nam thì E1VFVN30 ăn theo VN30. Thị trường sao thì tôi vậy. Tôi cũng không phải quá lo lắng về diễn biến hay coi bảng giá mỗi ngày. Mỗi tối ngủ rất ngon.

Bóc Phốt Tài Chính | 31.3.2021

Leave a Comment