Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là gì? | Mình là một chàng thiết kế hình thông tin nghèo. Bạn nào thấy hữu ích thì có thể “cảm ơn” một cách tế nhị bằng cách gửi “tấm lòng” qua số Momo ở dưới. Coi như công mình sáng tạo cho cộng đồng. Còn không thì chia sẻ, chẳng có vấn đề gì.

Triết lý của mình là “Giáo dục nên miễn phí cho tất cả” và sẽ tiếp tục dựa trên nguyên lý đó. Mình thì không thích mấy cái bài khô và chán nên làm mấy này để tạo sự khác biệt. Còn cách để chuyên nghiệp hóa thì chưa nghĩ ra. Hiện tại chứ làm vậy cho đến khi đủ quy mô. 

Bóc Phốt Tài Chính | 05.2.2021

Leave a Comment