Có nên nghỉ việc để chơi chứng khoán không?

Có nên nghỉ việc để chơi chứng khoán không? Để trả lời thì bạn cần hiểu về khái niệm “Chi phí thời gian” và “Chi phí cơ hội.”

Ví dụ bạn có 1 tỷ hoặc 1000 triệu đồng và lương 20 triệu mỗi tháng hoặc 240 triệu mỗi năm.

Để tính nháp.

Nếu nghỉ việc thì bạn sẽ không có lương và chỉ có thể sống bằng lợi nhuận. Vậy có nên nghỉ việc để chơi chứng khoán không?

  1. Đầu tư cần thời gian dài hạn chứ không thể chụp giật được. Tầm nhìn ít nhất là 5 năm.
  2. 90% day trader thua lỗ vì thị trường quá ngẫu nhiên. Không khác gì đánh bạc.

Thay vì nghỉ việc để chơi chứng khoán thì nên làm như sau.

  1. Bỏ tiền vào quỹ Index. Ở Việt Nam thì có VN30. Hiệu suất mỗi năm tầm 15%. Nếu đầu tư 1000 triệu thì mỗi năm bạn lời 150 triệu mà không cần làm gì.
  2. Bạn vẫn đi làm. Lương mỗi năm 240 triệu.

Tổng cộng là 390 triệu từ lợi nhuận và lương. Tính trên 1000 triệu là hiệu suất 39%.

Nếu chơi chứng khoán toàn thời gian thì bạn có thể mang lại mức đó không. Có mô hình đầu tư nào mang lại lợi nhuận tương tự không. Nếu có thì bạn là tiên tài của vũ trụ hoặc một tên đánh bạc may mắn.

Khi tính chi phí thời gian thì bạn sẽ lời hơn nếu đi làm rồi dùng tiền lương để đầu tư thay vì đánh bạc rồi mất tất cả.

Bóc Phốt Tài Chính | 27.10.2021

Leave a Comment