Có nên dùng moving average?

Có nên dùng moving average? | Khi nào nên dùng Moving Average hay bất cứ indicator nào trong technical analysis.

  1. Khi bạn muốn tìm kiếm trật tự trong sự ngẫu nhiên không hề tồn tại.
  2. Khi bạn mới đọc xong Market Wizards rồi thử coi có đúng không.
  3. Khi bạn mới coi clip dạy về trading trên YouTube rồi ôm mộng làm giàu.
  4. Khi bạn mới nghe một thánh tài chính nào đó online chỉ cách kiếm tiền từ cách dùng Moving Avarage.
  5. Khi bạn mới tham gia và ảo tưởng mình là thiên tài.

Còn khi nào bạn đã trưởng thành, hiểu về thuyết bước đi ngẫu nhiên và coi mình là nhà đầu tư giá trị dài hạn thì sẽ không hết dùng nó.

Tôi đó ai có thể làm ra một mô hình Technical Analysis chính xác hơn 50% hay có thể kiếm tiền từ đó. Vẽ mấy đường trên biểu đồ sau khi mọi thứ đã diễn ra thì quá dễ rồi.

Bây giờ tôi lấy đồng xu lật. Mặt thì tôi vẽ uptick, đuổi thì tôi vẽ downtick. Sau tầm 100 lần sẽ có một xu thế trông rất lý tưởng nhưng thật ra là kết quả của ngẫu nhiên.

Vậy các bạn trông chờ gì từ moving average hay bất cứ công cụ nào?

Bóc Phốt Tài Chính | 14.7.2021

Leave a Comment