Chuẩn nghèo ở Mỹ Âu và Việt Nam

Đây là một thống kê thú vị về tỷ lệ số người nghèo trên thế giới.

  • Mỹ: 11.4% [37.9 triệu người]
  • Châu Âu: 21.6% [94 triệu người]
  • Việt Nam: 2.23% [2 triệu người]

Tuy là một người đang phát triển nhưng tỷ lệ người nghèo ở Việt Nam thấp hơn ở Mỹ Âu. Tại sao có sự vô lý này.

Để hiểu, chúng ta cần biết chuẩn nghèo ở mỗi nơi là gì:

  • Mỹ: 1 người có thu nhập dưới $1,073/tháng.
  • Châu Âu: [Đức] 1 người có thu nhập dưới €1,148 hoặc $1,261/tháng.
  • Việt Nam: 1 người có thu nhập dưới 2 triệu hoặc $86/tháng.

Việt Nam có tỷ lệ người nghèo thấp hơn vì tiêu chuẩn nghèo thấp hơn. 2 triệu đồng mỗi tháng bằng 66,000 đồng mỗi ngày. Chỉ cần chạy vài cuốc xe ôm hoặc bán chục tờ vé số là có đủ tiền mua cơm nguội hoặc mì gói ăn, vậy là hết nghèo.

Còn Mỹ Âu có tiêu chuẩn cao hơn. Người nghèo được hỗ trợ từ y tế, giáo dục cho đến lương thực. Họ vẫn có chỗ ở, TV, điện thoại, nước nóng, và chiếc xe 4 bánh. Nên số lượng nghèo nhiều hơn.

Ở đâu cũng có người giàu và nghèo, nhưng người nghèo ở Mỹ Âu với thu nhập $12,000/năm vẫn giàu hơn người trung lưu ở Việt Nam.