Chọn quán miễn phí trà đá và khăn hay tính tiền

Chọn quán miễn phí trà đá và khăn hay tính tiền | Mình sẽ chọn quán bán trọn gói 30k có trà đá và khăn. Vì đó là phục vụ cơ bản. 

Đa số nhà hàng lại tính tiền giấy chùi riêng. Điều này làm mình và người khác rất khó chịu. Không tiếc vài ngàn tiền lẻ mà là sự bực bội đi kèm. Ăn thì đương nhiên cần chùi. Giờ không lẽ tính phí cho mỗi cái?

Họ làm vậy vì nghĩ rằng sẽ kiếm thêm chút tiền nhưng chỉ làm thực khách bực bội. Cho thấy cái nhìn hạn hẹp và tư duy. 

Hãy làm khách vui rồi họ sẽ mua thêm nước và quay lại. Giá trị đó còn gấp mấy chục lần khăn giấy. 

Bạn nào có kinh doanh quán ăn thì suy ngẫm về điều mình nói nhé. Đừng phạm sai lầm này.

Bóc Phốt Tài Chính | 30.1.2021

Leave a Comment