Chơi chứng khoán lãi 65%/tháng?

“Chơi chứng khoán lãi 65%/tháng?” Những bài phịa như vầy sẽ luôn che giấu hoặc không đề cập 3 chi tiết chính.

  1. Thời điểm mua và bán cổ phiếu.
  2. Mã cổ phiếu và tên công ty.
  3. Mức đòn bẩy, họ đã vay bao nhiêu, nếu có.

Vì nếu cung cấp thì họ sẽ bị lộ vì nội dung là hoàn toàn bịa đặt. 

Bóc Phốt Tài Chính | 18.1.2021

Leave a Comment