Chỉ thuyết tiền tệ mới giải thích được bong bóng

Chỉ thuyết tiền tệ mới giải thích được bong bóng | Chúng ta không thể nào giải thích hiện tượng bong bóng đầu cơ ở thị trường chứng khoán và bất động sản bằng cách đổ lỗi cho “Nhà đầu tư” F0 được. Đó là một diễn giải sai hoặc vô cùng thiếu.

Để một đám đông bợm nhậu xỉn thì cần rượu. Để một cơn cuồng điên tài chính tiếp tục được bơm thì cần tín dụng tân tạo. Như đã nói bao lần, chỉ có Thuyết Tiền Tệ mới giải thích được vì tất cả phân tích khác đều thất bại hoặc thiếu.

  1. Ngân hàng nhà nước bơm tiền vào hệ thống.
  2. Ngân hàng thương mại có thêm tiền cho vay.
  3. Nhà đầu cơ và doanh nghiệp có thêm tiền để tiêu.
  4. Giá cổ phiếu, hàng hoá và bất động sản được đẩy lên.

F0, F1 hay bất cứ nhóm cá nhân nào thì không thể mãi đầu cơ vì tiền có giới hạn. Bong bóng chỉ có thể tiếp tục bằng lượng tiền mới. Khi nó được rót vào thì đẩy vô mọi nơi. Không phải cổ phiếu thì sẽ là bất động sản, hai kênh chính ở Việt Nam. Đừng gọi đây là “F0 chuyển hướng” mà là tiền được đẩy nhiều vào hơn. 

Sẽ đến lúc nào đó ảo giác thịnh vượng này sụp đổ vì chẳng có lý do gì để nó tồn tại. Đây không phải là đầu tư vì không có sản phẩm hay dịch vụ nào được tạo ra mà chỉ là tiền chuyển tay từ người này sang người nọ.

Tự hỏi lý do chính là gì. Ai là người tân tạo tín dụng và thúc đẩy trào lưu đầu cơ này. Câu trả lời chỉ có một. Đừng đưa kẻ xỉn thêm rượu. Đó là giải pháp duy nhất.

Bóc Phốt Tài Chính | 17.3.2021

Leave a Comment