Chạy Grab không nên coi là công việc toàn thời gian

Chạy Grab không nên coi là công việc toàn thời gian. Bạn chỉ thấy thu nhập nhưng không hiểu được nó cực ra sao. Nên nếu còn trẻ thì hãy học để sau này đỡ vất vả và làm cuộc sống người khác tốt hơn. Đừng ham đồng tiền lẻ trước mắt mà quên đi cái dài hạn.

Bóc Phốt Tài Chính | 04.4.2021

Leave a Comment