Cắt lỗ quan trọng

Cắt lỗ quan trọng | Cắt lỗ quan trọng vì nó giới hạn thiệt hại và tránh bạn mất sạch vốn. Nhưng có khái nhiệm nữa mà ít ai nói đến. 

Đó là đa dạng và size. 

1. Danh mục bạn có bao nhiêu. Nếu một mã mất sạch thì thiệt hại là bao nhiêu. Nên tối đa là 2% tiếng đầu tư dài hạn. Nếu bạn có 100 thì một mã chiếm 2. 

2. Size. Dựa theo nguyên lý trên thì có thể tính ra mình nên mua bao nhiêu cổ phiếu. 100 triệu, 2% phản động 2 triệu, vậy nó mua được bao nhiêu. 

Đa số người mới vô chỉ tập trung cho lợi nhuận. Họ dồn vô vài mã. Chỉ cần khoảnh khắc nào đó thì mất sạch vốn. 

Cắt lỗ chỉ đúng với đầu cơ nhưng khi áp dụng trong đầu tư dài hạn thì không. Đa dạng và size mới là yếu tố cao nhất. 

Bóc Phốt Tài Chính | 25.1.2021

Leave a Comment