Cách đạo diễn Quang Dũng mua nhà 4 tỷ bằng lương 20 triệu

Cách đạo diễn Quang Dũng mua nhà 4 tỷ bằng lương 20 triệu. Mình rất thích ai thật thà còn hơn đọc mấy bài ảo. 

  1. Đi làm, lương 20 triệu/tháng.
  2. Để dành 15 triệu/tháng.
  3. Ở nhà cha mẹ, phụ tiền 4 triệu.
  4. Mỗi tháng mẹ cho thêm 30 triệu.
  5. Mua căn nhà 4 tỷ trả góp 20 năm.
  6. Lãi cha mẹ trả. Cho thêm 3 tỷ.
  7. Kết quả có nhà và lời 800 triệu.

Gia đình là nền tảng của sự phát triển. Quy luật không bao giờ sai.

Bóc Phốt Tài Chính | 01.4.2021

Leave a Comment