Bitcoin có thể thay thế vàng, ảo tưởng

Bitcoin có thể thay thế vàng, ảo tưởng | Bitcoin thì làm sao thay thế hay “xơi” vị thế của vàng được trong khi bản chất hoàn toàn khác nhau.

  1. Vàng là vật thật hữu hình đã tồn tại từ ngàn xưa. Bạn có thể cầm nó, buôn bán và trao đổi như một hàng hóa.
  2. Vàng dễ chia, bền và hiếm cho nên mới được dùng làm để dữ trữ tiền tệ.
  3. Vàng ngoài ra còn là vật liệu để làm trang sức cho nên luôn có nhu cầu.

Tiếc thay, dù cố thể hiện, ngụy biện và vòng vo nhưng chúng ta không thể nào nói được điều tương tự về tiền ảo kia.

  1. Bitcoin là “vật” vô hình, nó chỉ tồn tại trong không gian mạng. Bạn không thể cầm nó và sở hữu như vàng được.
  2. Để duy trì Bitcoin thì nó cần người đào liên tục và tốn 121.36 terawatt-hours (TWh) điện mỗi năm, ước tính hơn số lượng điện dân dụng của một thành phố lớn hoặc quốc gia tầm trung.

Tuy nhiên, Bitcoin vẫn sẽ tồn tại. Nhưng chỉ được dùng trong cộng đồng của nó mà thôi chứ không bao giờ trở nên phổ thông được. Lý do như sau.

1. Bitcoin không được bảo trợ bởi ngân hàng nhà nước. Bạn thích thì cứ gọi nó là tiền. Nhưng trong mắt pháp luật, chỉ tiền tệ quốc gia mới được công nhận. Đó là luật, đừng cãi. Cho nên bạn vẫn có thể dùng Bitcoin để thanh toán cho nhau. Nhưng khi ra đời đi siêu thị, đổ xăng hoặc trả hoá đơn thì phải dùng tiền tệ chính phủ. Chưa kể là khi mất tiền trong ngân hàng thì bạn được đền, còn với Bitcoin thì không.

2. Bitcoin rất biến động và không ổn định. Trước đây tôi đã dùng để gửi tiền xuyên quốc gia, mất 30 đến 60 phút mới khớp lệnh. Lúc đó thì tỷ giá đã khác. Đây là điều vô cùng cấm kỵ trọng giao dịch. Bây giờ bạn là doanh nghiệp giao dịch $10 triệu thì có chấp nhận số tiền mình nhận được ít hơn so với khi giao dịch không? Đó là vì sao Bitcoin không được dùng rộng rãi.

3. Cái gọi là blockchain chỉ là sổ sách “phi tập trung.” Nhưng ở ngoài đời thì con người vẫn cần sổ sách kế toán để ghi chép, lưu giữ và hoàn tiền. Bây giờ làm gửi tiền sai rồi không rút lại được thì sẽ ra sao? Đó là vì sao 90% dự án blockchain thất bại, còn mấy công ty dùng nó để quảng bá thì kinh doanh không liên quan gì tới nó hết.

Vì lẽ đó, Bitcoin là Bitcoin, vàng là vàng. Lũ đánh bạc ảo tưởng vẫn sẽ lên xuống nhất thời, còn người đầu tư giá trị sẽ tồn tại vô tận.

Bóc Phốt Tài Chính | 25.2.2021

Leave a Comment