Bhutan không phải là nước hạnh phúc nhất

Bhutan không phải là nước hạnh phúc nhất | Tôi thì không hiểu Bhutan lấy đâu ra để tự gọi mình là “Quốc gia hạnh phúc nhất.” Theo tìm hiểu thì đó là nhận xét của ông Vua Bhutan trong một buổi thuyết trình chứ dân chưa bao giờ tự hào nói vậy. 

Theo Google thì 5 quốc gia hạnh phúc nhất là Finland, Denmark, Switzerland, Iceland và Norway. Tất cả đều có GDP đầu người hơn $50,000 và hệ thống an sinh xã hội cao nhất. Người dân không nghèo đói, không áp lực nên cảm thấy hạnh phúc. 

Còn Bhutan thì sao. 

  1. GDP đầu người $3,500.
  2. Nợ công bằng 100% GDP. 
  3. Chỉ số phát triển xếp 129 trên 189. 

Hãy cẩn thận khi một nhà lãnh đạo gọi quốc gia họ “hạnh phúc” vì đó thường là ngụy biện để che giấu sự nghèo đói, tham nhũng, bất công và kém phát triển. 

Không ai sống trong nghèo đói mà hạnh phúc bao giờ. Một ông Vua thì luôn cảm thấy vậy vì đâu có sống như dân thường. Chừng nào ông ta ra ngoài đời sống như dân chúng thì hãy nhận xét vậy. 

Bhutan không phải là quốc gia hạnh phúc. Nó là cái mác để làm lu mờ sự thất bại. 

Bóc Phốt Tài Chính | 06.3.2021

Leave a Comment