Bác sĩ Jonas Salk nghiên cứu miễn phí

Bác sĩ Jonas Salk nghiên cứu miễn phí | Khi con người đã có công việc ổn định và điều kiện tài chính cao thì ít bận tâm đến tiền mà tìm kiếm dấu ấn để người khác ngưỡng mộ. Giải thích vì sao có nhiều cá nhân sẵn sàng làm không công.

Các doanh nhân Mỹ Âu cũng xuất phát với tầm nhìn tương tự. Đương nhiên không phải tất cả, nhưng là quan điểm chung. Họ tự coi mình là người giải quyết vấn đề cho xã hội bằng cách tạo một sản phẩm hay dịch vụ. Nếu làm giàu trong quá trình đó thì là phần thưởng thị trường tặng cho người góp công. 

Đó là vì sao có những Gates, Buffett và trong trường hợp này là Salk. 

Nhưng lạ thay, có những con người vô danh kia lại hay quy chụp và ghép vào các thuyết âm mưu. Họ thực sự không hiểu vì sao người khác không làm vì tiền và luôn hoài nghi tính nhân văn. 

Tôi thấy điều này bình thường. Vì như nói trên, con người trong giai đoạn đầu thì tìm kiếm sự dư thừa về của cải. Còn khi đạt được rồi thì sẽ tìm kiếm sự ngưỡng mộ. Có gì để không tin? 

Ông bác sĩ kia có thể từ chối hàng triệu đô nhưng ngược lại đã thành công đặt dấu ấn muôn đời. Cái đó thì không tiền nào có thể mua được. 

Bóc Phốt Tài Chính | 10.4.2021

Leave a Comment