AirPods giải thích vấn đề với GDP của Việt Nam

Đây là chiếc AirPods của Apple mình mới mua và nó ít nhiều giải thích sự tăng trưởng kỳ bí của Việt Nam trong các năm qua.

Đằng sau có dòng chữ ghi “Designed by Apple In California” và “Assembled In Vietnam.”

Trước tiên, bạn cần biết vài con số sau.

  • Giá bán lẻ của AirPods 3: 4.4 triệu VND hoặc 169 USD.
  • Lợi nhuận Apple nhận được: $100 hoặc 59%.
  • Chi phí sản xuất: $69 hoặc 40%.
  • Chi phí nhân công: $5 hoặc 3%.

Còn đây là con số của FDI và xuất khẩu.

  • Các đối tác của Apple tại Việt Nam thuộc doanh nghiệp FDI, chiếm 74% giá trị xuất khẩu của Việt Nam.
  • Năm 2022, Việt Nam xuất khẩu 723 tỷ USD.
  • FDI chiếm 74% của 723 tỷ là 535 tỷ USD.
  • FDI chiếm 20% GDP.

Vấn đề là gì?

Đó là tuy chúng ta xuất hay bán được 723 tỷ USD, nhưng giá trị thật chỉ tầm 3-10%, tức 21 đến 72 tỷ USD.

Như khi ai đó trên thế giới mua chiếc AirPods, trên giấy ghi là “Việt Nam xuất khẩu 169 USD.” Nhưng người Việt Nam chỉ được trả $5.

Nghĩa là nếu dùng số xuất khẩu, GDP của Việt Nam tăng trưởng rất cao. Còn nếu dùng giá trị thực nhận, Việt Nam không khác gì đang tăng trưởng âm.

Chiếc AirPods trông dễ thương nhưng lại giải thích một sự ảo giác về con số thống kê mà nhiều người bấy lâu nay vẫn ca ngợi.