60% người già không có lương hưu

60% người già không có lương hưu | Đa số người già ở Việt Nam không có “Lương hưu trí” là điều rất đau lòng nhưng lý do không như các bạn nghĩ. Con người Việt Nam tử tế và con cái không ai mà không thương cha mẹ, loại bất hiếu luôn có nhưng cực ít và đáng lên án.

Trước tiên định nghĩa của “Người già” là hơn 65 tuổi và 60% không có lương hưu nào.

Nguyên nhân theo tìm hiểu của mình là như sau.

  1. Thế hệ chiến tranh. Thế hệ sinh ra và lớn lên trong những năm 1950-1975 thì trải qua một giai đoạn đau lòng. Lúc đó chỉ có kinh tế nửa vời vì đang chiến tranh.
  2. Thế hệ kinh tế bao cấp. Tương tự như trên, thời cha mẹ thì khó khăn lắm.
  3. Bảo Hiểm Xã Hội [BHXH] chỉ bắt đầu triển khai toàn quốc từ năm 1995 [theo tìm hiểu]. Nghĩa là tính tới nay chỉ 26 năm cho nên chỉ người trung niên trở xuống mới tham gia. 
  4. Đa số người dân ở nông thôn và làm “kinh doanh tự do.” Nghĩa là không có nhận lương mà tự tìm kế sinh nhai. Cho nên rất khó thu BHXH.
  5. Hệ thống tài chính hưu trí chưa phát triển. Nhiều bạn hay lôi Mỹ Âu vô nhưng quên rằng hệ thống của họ đã tồn tại trăm năm rồi. Việt Nam đang đi đúng hướng và cần thời gian để phổ cập.

Để giải quyết tình trạng này thì cần sự phối hợp giữa chính sách công và tư nhân. Chính phủ gánh vai trò Bảo Hiểm Y Tế và Xã Hội để thiết lập mức cơ bản. Khi đi bệnh viện thì sẽ hiểu được chức năng.

Còn về tư nhân thì đang phát triển hai mảng, đó là Bảo Hiểm Nhân Thọ và Quỹ Hưu Trí. Chúng ta có thể suy nghĩ lại chính sách như miễn đánh thuế lợi nhuận của quỹ hưu trí [nếu đang]. Mức để tham gia Nhân Thọ cũng cần được giảm và tính theo phần trăm thu nhập thì mới có thể thuyết phục người khác tham gia được.

Khi hai cái cộng lại thì tạo ra hệ thống hưu trí. Một người con đi làm có thể dùng tiền đó nuôi gia đình về sau để không ai bị bỏ rơi. Con cái yêu cha mẹ nhưng cần có hệ thống chứ không thể trả hiếu tự phát và độc lập được.

Người già ở Việt Nam không có lương hưu trí không phải vi con người tàn nhẫn hay ác độc mà vì hệ thống tài chính hưu trí chưa hoàn chỉnh và cần thời gian để phát triển.

Bóc Phốt Tài Chính | 18.4.2021

Leave a Comment