2 tỷ làm gì để lời 40 triệu mỗi tháng, ảo tưởng hiệu suất cao

2 tỷ làm gì để lời 40 triệu mỗi tháng, ảo tưởng hiệu suất cao | Tấm ảnh nói là 2 tỷ muốn lời 40 triệu mỗi tháng, đó là 480 mỗi năm, tức 24%. Trước đây mình cũng từ tư vấn cho một người đang sở hữu số tiền $100,000 [2 tỷ VND] và muốn lời 20-30% mỗi năm. Đây là câu trả lời và anh ta không thích cho lắm.

  1. Trong đầu tư [nhất là cổ phiếu] thì có hai phần, cổ tức và tăng trưởng. 
  2. Cổ tức [hay tiền được trả định kỳ] có thể là từ quỹ cổ phiếu hoặc mã nào đó an toàn như Coca-Cola. Nếu mua nhà thì là tiền thuê bạn nhận được hằng tháng.
  3. Tăng trưởng vốn là giá cả của phần đầu tư ban đầu sẽ tăng bao nhiêu. Ví dụ đầu tư $100,000 vào Coca-Cola, mỗi năm nó tăng 10% thì bạn sẽ có hiệu suất $10,000 và lên mỗi năm. Nhưng đây là phần bấp bênh và không định kỳ. Hoàn toàn không bao giờ có sự tăng trưởng bền vững, nó sẽ lên và xuống.
  4. Mức cổ tức bình quân chỉ là 3-4%. Hiệu suất cho thuê nhà cũng cỡ đó.
  5. Kèm với mức tăng trưởng trung bình 10-15% mỗi năm thì tổng cộng sẽ là 15% mỗi năm. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể hưởng cổ tức, còn tăng trưởng chỉ nhận được khi đã bán tài sản.

Với tham vọng 24% mỗi năm thì hơi khó và mạo hiểm. Sở dĩ ở Việt Nam có mức tăng trưởng cao vậy vì đó là hiệu ứng lạm phát. Đồng tiền mất giá chứ không phải phát triển gì cho nên đừng bao giờ lấy nó rồi tự hào với hiệu suất 5-10% bên Mỹ Âu. Mấy bạn môi giới hay bị nhầm lẫn điều này.

Bạn nên có cái nhìn thực tế hơn. 3% cổ tức và 10% tăng trưởng là thực tế nhất. Còn ai nói cao hơn nữa, nhất là trên 20% thì họ thực sự không hiểu mình đang nói gì hoặc đang quên nói về mức độ rủi ro.

Bóc Phốt Tài Chính | 20.3.2021

Leave a Comment